BESTELFORMULIER

Vul onderstaand formulier in en geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen. Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail. Na betaling wordt per ommegaand de bestelling per post verstuurd.

Voornaam*
Achternaam*
Adres*
Telefoonnummer*
Email*
Het boek Revisie Vegetatie van Nederland (232 pagina's) is verkrijgbaar voor € 29,95 (excl.verzendkosten € 3,50)

Revisie Vegetatie van Nederland

Bijna dertig jaar geleden, op 1 oktober 1987, werd begonnen met een herziening en uitbreiding van het overzicht van de plantengemeenschappen in ons land, zoals eerder in 1969 was vastgelegd in het klassieke werk van Westhoff en Den Held. De resulterende vijfdelige boekenreeks De vegetatie van Nederland verscheen in de jaren negentig, dus aan het eind van het vorige millennium, en vormt inmiddels een van de pijlers onder het natuurbeheer en natuurbeleid in ons land. De renaissance van het plantensociologisch onderzoek leidde tot de oprichting van de Plantensociologische Kring Nederland met het tijdschrift Stratiotes en succesvolle projecten als de Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland, de opslag van meer dan 500.000 vegetatiebeschrijvingen in de Landelijke Vegetatie Databank en de ontwikkeling van het informatiesysteem SynBioSys. 

Het zal dan ook niemand verbazen dat met de toevoer van al die nieuwe gegevens en de voortschrijdende kennis na zo’n lange tijd een revisie van het classifi catiesysteem gewenst is. Deze ligt nu voor u, met een aantal ingrijpende veranderingen. Zo worden op het hoogste niveau drie nieuwe vegetatieklassen gepresenteerd. In het bijzonder de bewerking van de zomen, struwelen en bossen leidde tot veel nieuwe inzichten. Aanvullend presenteren we een Standaardlijst van plantengemeenschappen in Nederland. 

Auteurs: Joop Schaminée, Rense Haveman, Patrick Hommel, John Janssen, Iris de Ronde, Piet Schipper, Eddy Weeda, Klaas van Dort en Dick Bal

(Alleen verkrijgbaar in het Nederlands)

Het boek Revisie Vegetatie van Nederland (232 pagina's) is verkrijgbaar voor € 29,95 (excl.verzendkosten € 3,50)